>>> sadkowski.info <<<

dr hab. Tomasz Sadkowski (DVM, PhD, DSc)

lekarz weterynarii (veterinarian)

tomasz@sadkowski.info

+48691605040

Katedra Nauk Fizjologicznych, Instytut  Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

(Department of Physiological Sciences, Institute of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences - SGGW)

ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

(Nowoursynowska 159, 02-776 Warsaw, Poland)

Sadkowski

 

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-9175-7110

Wykaz publikacji/articles available upon request:
 1. Ciecierska A, Motyl T, Sadkowski T. Transcriptomic profile of semitendinosus muscle of bulls of different breed and performance. J Appl Genetics 2020 | doi.org/10.1007/s13353-020-00577-1 
 2. Ciecierska A, Motyl T, Sadkowski T. Transcriptomic Profile of Primary Culture of Skeletal Muscle Cells Isolated from Semitendinosus Muscle of Beef and Dairy Bulls. Int J Mol Sci. 2020 | doi:10.3390/ijms21134794 
 3. Zahra Roudbari, Susan Coort, Martina Kutmon, Lars Eijssen, Jonathan Melius, Tomasz Sadkowski and Chris Evelo. Identification of biological pathways contributing to marbling in skeletal muscle to improve beef cattle breeding. Front. Genet. 2020 | doi:10.3389/fgene.2019.01370 
 4. Anna Ciecierska, Małgorzata Ewa Drywień, Jadwiga Hamulka, Tomasz Sadkowski. NUTRACEUTICAL FUNCTIONS OF BETA-GLUCANS. Rocz Panstw Zakl Hig 2019;70(4) https://doi.org/10.32394/rpzh.2019.0082
 5. Gorji AE, Roudbari Z, Sadeghi B, Javadmanesh A, Sadkowski T. Transcriptomic analysis on the promoter regions discover gene networks involving mastitis in cattle. Microb Pathog. 2019 13(137):103801. doi: 10.1016/j.micpath.2019.103801
 6. Anna Ciecierska, Tomasz Sadkowski, Tomasz Motyl. Rola komórek satelitowych we wzroście i regeneracji mięśni szkieletowych. Med. Weter. 2019, 75 (12), 707-712; DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6349
 7. Anna Ciecierska, Tomasz Sadkowski, Tomasz Motyl. Rola czynników troficznych w rozwoju i regeneracji mięśni szkieletowych. Med. Weter. 2019, 75 (12), 713-718; DOI: dx.doi.org/10.21521/mw.6348
 8. Karolina A. Chodkowska, Anna Ciecierska, Kinga Majchrzak, Piotr Ostaszewski and Tomasz Sadkowski, Simultaneous miRNA and mRNA Transcriptome Profiling of Differentiating Equine Satellite Cells Treated with Gamma-Oryzanol and Exposed to Hydrogen Peroxide. Nutrients 2018, 10(12), 1871; https://doi.org/10.3390/nu10121871
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 9. Karolina A. Chodkowska, Anna Ciecierska, Kinga Majchrzak, Piotr Ostaszewski and Tomasz Sadkowski, Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate on
  miRNA expression in differentiating equine
  satellite cells exposed to hydrogen
  peroxide.
  Genes & Nutrition, (2018) 13:10.
  http://rdcu.be/K5Xu
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 10. Tomasz Sadkowski, Anna Ciecierska,  Jolanta Oprządek, Edyta Balcerek. Breed-dependent microRNA expression in the primary culture of skeletal muscle cells subjected to myogenic differentiation. BMC Genomics (2018) 19:109. DOI: 10.1186/s12864-018-4492-5
  http://rdcu.be/F3AM
  Grant NCN nr
  2011/03/B/NZ9/03987
 11. KA Chodkowska, T Sadkowski, P Ostaszewski, MicroRNA function in domestic animal physiology and diseases: a promising diagnostic tool for veterinary use. Medycyna Weterynaryjna , 2017, 73 (3), 156-165.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 12. Katarzyna A Szcześniak, DVM; Anna Ciecierska, DVM; Piotr Ostaszewski, PhD, DVM; TOMASZ SADKOWSKI, PhD, DVM, Characterization of equine satellite cells transcriptomic profile response to  β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB). British Journal of Nutrition' 2016 Oct 3:1-11.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 13. Katarzyna A Szcześniak, DVM; Anna Ciecierska, DVM; Piotr Ostaszewski, PhD, DVM; TOMASZ SADKOWSKI, PhD, DVM, Transcriptomic profile adaptations following exposure of equine satellite cells to nutriactive phytochemical gamma-oryzanol. Genes & Nutrition, 11(1) (2016): 1-14.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 14. D. Robakowska-Hyżorek, R.R. Starzyński, B. Żelazowska, J. Oprządek, T. Sadkowski, L. Zwierzchowski. Effects of polymorphism in the bovine PTPRQ gene on the expression of MYF6 and MYF5 genes in skeletal
  muscle and on meat production traits in beef bulls. Czech J. Anim. Sci., 61, 2016 (5): 232–242. 
 15. Szcześniak KA, Ostaszewski P, Ciecierska A, SADKOWSKI T. Investigation of nutriactive phytochemical - gamma oryzanol in experimental animal models. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2016  Aug;100(4), 601–617. DOI: 10.1111/jpn.12428
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 16. Szcześniak KA, Ostaszewski P, Fuller JC Jr, Ciecierska A, SADKOWSKI T. Dietary supplementation of β-hydroxy-β-methylbutyrate in animals - a review. J Anim Physiol Anim Nutr (Berl). 2015 Jun;99(3):405-17. DOI: 10.1111/jpn.12234. 
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 17. P. Ostaszewski, K. Szcześniak, T. SADKOWSKI. Rola kwasu beta-hydroksy-betametylomasłowego (HMB) w utrzymaniu kondycji fizycznej. Magazyn Weterynaryjny, 2015, 24(217), 434-437.
 18. TOMASZ SADKOWSKI, Anna Ciecierska, Alicja Majewska, Jolanta Oprządek, Krzysztof Dasiewicz, Marcin Ollik, Zofia Wicik, Tomasz Motyl. Transcriptional background of beef marbling — Novel genes implicated in intramuscular fat deposition. Meat Science, 2014, 97(1), 32–41.
 19. Anna Ciecierska, Karolina Chodkowska, Tomasz Motyl, TOMASZ SADKOWSKI. Myogenic cells applications in regeneration of post-infarction cardiac tissue. Journal of Physiology and Pharmacology, 2013, 64(4), 401-408.
 20. Piotr Ostaszewski, Agnieszka Kowalska, Ewa Szarska, Piotr Szpotański, Anna Cywinska, Bożena Bałasińska,  TOMASZ SADKOWSKI. Effects of β-Hydroxy-β-Methylbutyrate and γ-Oryzanol on Blood Biochemical Markers in Exercising Thoroughbred Race Horses. Journal of Equine Veterinary Science, 2012, 32(9), 542-551.
 21. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 6: Choroby zakaźne zagrożeniem nie tylko dla myśliwych”, 2012. Redakcja: Tadeusz Jakubowski i  TOMASZ SADKOWSKI.
 22. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 7: Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”, 2012. Redakcja: Tomasz Motyl i  TOMASZ SADKOWSKI.
 23. Wicik Z. SADKOWSKI T., Jank M., Motyl T. The transcriptomic signature of myostatin inhibitory influence on the differentiation of mouse C2C12 myoblasts. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2011, 14(4), 643-652.
 24. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 5: Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”, 2011. Redakcja: Paweł Nasiadka i TOMASZ SADKOWSKI.
 25. Motyl T., Miros P., SADKOWSKI T., Cieplak W. Efekty programu reintrodukcji bażanta i kuropatwy w warszawskim okręgu PZŁ. Monografia: “Nauka Łowiectwu – Część 5: Hodowla i wsiedlanie zwierząt łownych”, 2011. Redakcja Paweł Nasiadka i TOMASZ SADKOWSKI.
 26. Wicik Z., SADKOWSKI T., Jank M., Motyl T. Transcriptional pattern of TGF-b1 inhibitory effect on mouse C2C12 myoblasts differentiation. Polish Journal of Veterinary Sciences, 2010, 13(4), 629-638.
 27. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Transcriptomic index of skeletal muscle of beef breeds bulls. Journal of Physiology and Pharmacology 2009; 60, Suppl 1, 15–28.
 28. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Comparison of skeletal muscle transcriptional pattern of dairy and beef breed bulls. Journal of Applied Genetics 2009;50(2):109-23.
 29. Monografia: Katarzyna Grzelkowska-Kowalczyk, TOMASZ SADKOWSKI. Rozdział 3.1. Miogeneza - rozwój mięśni szkieletowych. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwierzchowski i Marek Świtoński. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 30. Monografia: Michał Jank, Tomasz Motyl, TOMASZ SADKOWSKI. Rozdział 8.1. Technologia mikromacierzy w analizie zmienności poziomu transkrypcji. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwierzchowski i Marek Świtoński. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 31. Monografia: Tomasz Motyl, TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Zofia Wicik. Rozdział 9.1. Profil transkryptomiczny i zmienność poziomu ekspresji wybranych genów w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego bydła. Genomika bydła i świni. Redakcja: Lech Zwierzchowski i Marek Świtoński. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 32. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Transcriptomic index of skeletal muscle of beef breeds bulls. Journal of Physiology and Pharmacology 2009; 60, Suppl 1, 15–28.
 33. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Comparison of skeletal muscle transcriptional pattern of dairy and beef breed bulls. Journal of Applied Genetics 2009;50(2):109-23.
 34. TOMASZ SADKOWSKI. Praca doktorska: Profil transkryptomiczny mięśnia szkieletowego (m.semitendinosus) buhajków w zależności od wieku, rasy oraz polimorfizmu genu miostatyny. (Doctoral thesis: Age-, breed- and mstn gene polymorphism-dependent transcriptomic profile of skeletal muscle (m.semitendinosus) of bulls). SGGW 2008, Warszawa, Polska
 35. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Eulalia Siadkowska, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Gene expression profiling in skeletal muscle of Holstein Friesian bulls with single nucleotide polymorphism in myostatin gene 5’flanking region. Journal of Applied Genetics 49(3), 2008, pp. 237–250.
 36. TOMASZ SADKOWSKI, Tomasz Motyl. DNA microarray – nowe narzędzie badawcze w fizjologii i patologii (article in polish - DNA microarray – New research tool in physiology and pathology - review). Medycyna Wet. 63 (11), 2007, 1421-1426.
 37. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl, Age-dependent changes in bovine skeletal muscle transcriptomic profile. Journal of Physiology and Pharmacology 2006, 57, supp 7, 95.110 
 38. Michal Jank, Lech Zwierzchowski, Eulalia Siadkowska, Małgorzata Budasz-Świderska, TOMASZ SADKOWSKI, Tomasz Motyl. Polymorphism in 5’flanking region of myostatin gene affects myostatin and TGF-b1 expression in bovine skeletal muscle. Journal of Animal and Feed Sciences, 15, 2006, 381–391.
 39. Małgorzata Łokociejewska, Jolanta Wagner, Joanna Zarzyńska, Michał Jank, Piotr Ostaszewski, Anna Burdzińska, TOMASZ SADKOWSKI, Justyna Olczak, Anna Mrówczyńska, Arkadiusz Orzechowski. Sodium ascorbate (ASC) and ascorbic acid phosphate (ASC-P) differently modulate glucocorticoid-dependent metabolic effects in growing rats. Arch. Tierz., Dummerstorf 49 (2006) Special Issue, 41-51 
 40. Michał Jank, TOMASZ SADKOWSKI. Organiczne źródła selenu w żywieniu krów. Magazyn Weterynaryjny, Suplement – bydło, październik 2005 
 41. Orzechowski A., Jank M., Gajkowska B., SADKOWSKI T., Godlewski M.M., Ostaszewski P. (2003) A novel antioxidant-inhibited dexamethasone-mediated and caspase-3independent muscle cell death. Ann. N.Y. Acad. Sci. 1010, 1-4.
 42. Orzechowski A., Jank M., Gajkowska B., SADKOWSKI T., Godlewski M.M., Ostaszewski P. (2003) Delineation of signalling pathway leading to antioxidant-dependent inhibition of dexamethasone-mediated muscle cell death. J. Musc. Res. Cell Mot. 24, 33-53. 
Sympozja/Konferencje:
 1. Tomasz Sadkowski and Anna Ciecierska. Expression of miRNA in semitendinosus muscle of cattle breeds with varying intramuscular fat deposition. The 7th International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG), 12-13 November 2018, Adelaide, Australia.
  Grant NCN nr 2014/13/N/NZ9/03922 
 2. Tomasz Sadkowski. Differences in miRNA expression between differentiating satellite cells isolated from semitendinosus muscle of bulls of varying breed and performance. Livestock Genomics Meeting 2016, 14th-16th September, Cambridge, UK.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 3. TOMASZ SADKOWSKI,  Anna Ciecierska,  Jolanta Oprządek. Influence Of MiRNA On Proliferation And Differentiation Of Bovine Satellite Cells On Different Stages Of In Vitro Myogenesis. The World Buiatrics Congress, 3rd – 8th July, 2016, Dublin, Ireland.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 4. Katarzyna A. Szcześniak, Anna Ciecierska, Alicja Majewska, Piotr Ostaszewski, Karolina Chodkowska, Tomasz Sadkowski. β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) may affect equine myogenic cell proliferation and differentiation via IGF1 signalling downstream substrates and transforming growth factor-β superfamily. 1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), October 15-17, 2015, Budapest, Hungary.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 5. Karolina A. Chodkowska, Anna Ciecierska, Piotr Ostaszewski, Katarzyna Szcześniak, Tomasz Sadkowski. Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate on miRNA expression in differentiating equine satellite cells exposed to hydrogen peroxide.1st World Conference on Innovative Animal Nutrition and Feeding (WIANF), October 15-17, 2015, Budapest, Hungary.
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 6. Szcześniak K.A., Ciecierska A., Ostaszewski P., Chodkowska K.A., Sadkowski T. Comparison of microRNA profile changes following exposure of equine satellite cells to gamma-oryzanol and β-hydroxy-β-methylbutyrate. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, XIIth   International Conference of Young Researchers, 23-24 September 2015, Łowicz-Nieborów, Poland
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 7. Chodkowska K.A., Ciecierska A., Ostaszewski P. , Szcześniak K., Sadkowski T. Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate on hydrogen peroxide-induced injury in differentiating equine satellite cells - transcriptome profile changes. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, XIIth   International Conference of Young Researchers, 23-24 September 2015, Łowicz-Nieborów, Poland
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 8. Chodkowska K.A., Ciecierska A., Ostaszewski P. , Szcześniak K., Leontowicz H., Sadkowski T. Changes in miRNA and gene expression in differentiating equine satellite cells pre-incubated with β-hydroxy-β-methylbutyrate and exposed to hydrogen peroxide. „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, XIIth   International Conference of Young Researchers, 23-24 September 2015, Łowicz-Nieborów, Poland
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 9. Tomasz Sadkowski, Anna Ciecierska and Alicja Majewska. Comparison of miRNA profiles between proliferating, differentiating and differentiated satellite cells of bulls of different breeds. International Symposium on Animal Functional Genomics, July 27-29 2015, Piacenza, Italy
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 10. Anna Ciecierska, Edyta Przydatek and Tomasz Sadkowski. Breed-related changes in miRNA expression in bovine satellite cells entering differentiation. International Symposium on Animal Functional Genomics, July 27-29 2015, Piacenza, Italy
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 11. Ciecierska A., Przydatek E., Motyl T., SADKOWSKI T. (2014) Comparison of miRNA expression in proliferating satellite cells of dairy and beef cattle. International Scientific Conference “Molecular Research in Animal Science”, Kraków, 09.06-10.06.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 12. Szcześniak K., Ciecierska A., Ostaszewski P., Chodkowska K., SADKOWSKI T. (2014) Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate on transcriptomic profile in differentiating equine satellite cells. International Scientific Conference “Molecular Research in Animal Science”, Kraków, 09.06-10.06.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 13. Chodkowska KA, Ciecierska A., Ostaszewski P, Szcześniak K, SADKOWSKI T. (2014) Effect of gamma-oryzanol on miRNA expression in differentiating equine skeletal muscle satellite cells. International Scientific Conference “Molecular Research in Animal Science”, Kraków, 09.06-10.06.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 14. Ciecierska A., Przydatek E., Motyl T., SADKOWSKI T. (2014) Expression of miRNAs in differentiating satellite cells and its impact on the myogenesis process in bulls of different breeds and performance. XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 18.09-20.09.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 15. Szcześniak KA, Ciecierska A, Ostaszewski P, Chodkowska K, SADKOWSKI T. (2014) Effect of γ-oryzanol on transcriptomic profile of differentiating equine satellite cells. XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 18.09-20.09.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 16. Chodkowska KA, Ciecierska A, Ostaszewski P, Szcześniak K, SADKOWSKI T. (2014) Effect of β-hydroxy-β-methylbutyrate on miRNA expression in differentiating equine skeletal muscle satellite cells. XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Szczecin, 18.09-20.09.2014
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 17. ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., LISOWSKI P., MOTYL T., ZWIERZCHOWSKI L., 2012 - Foetal myogenesis in beef and dairy cattle. The XXI International Symposium of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology, Cracow, 14-15 June 2012, Poland.
 18. Wicik Z.; SADKOWSKI T.; Jank M.; Motyl T. Opposite effects of myostatin and follistatin on transcriptomic profile of differentiating C2C12 mouse myoblasts. 22nd IUBMB Congress/37th FEBS, Sevilla, Hiszpania Data: 04-09.08.2012
 19. SADKOWSKI T., CIECIERSKA A., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2012. Transkryptomiczne podstawy marmurkowatości mięśni szkieletowych buhajów.  XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, Wrocław, Polska.
 20. SADKOWSKI T., CIECIERSKA A., OPRZĄDEK J., WICIK Z., MOTYL T., 2012.  Profil transkryptomiczny komórek satelitowych mięśni szkieletowych buhajów o użytkowości mięsnej. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, Wrocław, Polska.
 21. CIECIERSKA A., SADKOWSKI T., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2012. Porównanie profili transkryptomicznych mięśni szkieletowych buhajów o użytkowości jednostronnie mlecznej i mięsnej. XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 13-15 września 2012, Wrocław, Polska.
 22. Wicik Z., SADKOWSKI T., Jank M., Motyl T. Transkryptomiczny obraz przeciwstawnego oddziaływania miostatyny i folistatyny na przebieg różnicowania mioblastów mysich linii C2C12; 13-15.09.2012, XIV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Wrocław
 23. Ciecierska A., Gajewska M., Motyl T., SADKOWSKI T. Analiza ekspresji genu miostatyny w mięśniu szkieletowym (m. semitendinosus) żubra (Bison bonansus). Konferencja międzynarodowa: „Żubr w tradycji Rzeczypospolitej”, 6-7 września 2012, Kiermusy, Polska.
 24. ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., ZWIERZCHOWSKI L., SADKOWSKI T., MOTYL T., 2011 - Myogenesis in beef and dairy cattle. Annual Reports PAS, 73-75.
 25. SADKOWSKI T., OPRZĄDEK J., ZWIERZCHOWSKI L., CIECIERSKA A., MOTYL T., 2011. Determinants of Hereford bulls’ muscle phenotype – microarray study. VIIth Young Scientists Meeting 12-13th May 2011 Warsaw, Poland
 26. Wicik Z., SADKOWSKI T., Jank M., Motyl T. Transcriptional pattern of GDF8 inhibitory effect on mouse C2C12 myoblasts differentiation; Warszawa 12-13.05.2011, VII konferencja Adeptów Fizjologii, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW
 27. Wicik Z., SADKOWSKI T., Jank M., Motyl T. Transcriptional profiling of differentiating C2C12 mouse myoblasts exposed to follistatin; 15-17.09.2011 XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn-Polska
 28. T. SADKOWSKI, J. Oprządek, A. Ciecierska, Z. Wicik, T. Motyl. Comparison of lean and marbled m. Semitendinosus of two beef cattle breeds. 15-17.09.2011, XXV Kongres Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, Olsztyn-Polska
 29. SADKOWSKI T., Ciecierska A., Motyl T. Comparison of skeletal muscle transcriptomic profiles in domestic cattle, European bison and zubron. Konferencja międzynarodowa: “Żubry, lasy, jeziora”, 22-23 września 2011, Malinówka, Polska.
 30. ZWIERZCHOWSKI L., LISOWSKI P., ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., JANK M., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2010 - Functional genomics of cattle – breed dependent changes in gene expression profiles. Proceedings of the international conference „Population and Molecular Genetics for Improvement of Farm Animals and their Products, ANIMBIOGEN in EU”, May 27-28, 2010 Jastrzębiec, Poland, pp. 34-41.
 31. ZWIERZCHOWSKI L., LISOWSKI P., ROBAKOWSKA-HYŻOREK D., SADKOWSKI T., JANK M., OPRZĄDEK J., MOTYL T., 2010 - Funkcjonalna genomika bydła – wpływ rasy i genotypu na profil ekspresji genów. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010, Streszczenia, str. 133.
 32. Zofia Wicik., TOMASZ SADKOWSKI , Michał Jank, Tomasz Motyl; The transcriptomic signature of GDF-8 influence on differentiation of mouse C2C12. XLV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, 20-23 Września 2010. Acta Biochimica Polonica Vol. 57 Supp. 4/2010;
 33. Zofia Wicik, TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Tomasz Motyl.  The influence of TGF-β1 and GDF-8 on transcriptome and differentiation of mouse C2C12 myoblasts. XLIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Łódź, 16-19.09.2009
 34. Jing Tian, TOMASZ SADKOWSKI, Sohrab Fratz, Jinxiong She, Jeffrey R. Fineman and Stephen M. Black. Gene Profiling of Early Determinants In The Pulmonary Vascular Remodeling Induced By Congenital Heart Diseases. Pediatric Academic Societies Annual Meeting, May 2–5 2009, Baltimore, Maryland, USA.
 35. Zofia Wicik, TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Tomasz Motyl. Wpływ transformującego czynnika wzrostu beta1 na transkryptom i różnicowanie mioblastów mysich komórek linii C2C12. III Sympozjum Sprawozdawcze projektu zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, 26-27.01.2009.
 36. SADKOWSKI T., Jank M., Oprządek J., Zwierzchowski L., Motyl T. Różnice profilu transkryptomicznego mięśnia szkieletowego ras limousine i holsztyńsko-fryzyjskiej zależne od aktywności osi somatotropowej. III Sympozjum Sprawozdawcze projektu zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, 26-27.01.2009 
 37. SADKOWSKI T., Wicik Z., Jank M., Oprządek J., Siadkowska E., Zwierzchowski L., Motyl T., 2009. Wpływ hormonów, czynników wzrostowych i cytokin ważnych z punktu widzenia wzrostu i metabolizmu mięśni na profil ekspresyjny genów w mioblastach szkieletowych stymulowanych do proliferacji i różnicowana. III Sympozjum Sprawozdawcze projektu zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Jastrzębiec, 26-27.01.2009
 38. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Zmiany profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych zależne od typu użytkowego bydła. XIII  Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych “Od nauki do praktyki”, Olsztyn, Polska 18-20 września 2008.
 39. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of beef breed bulls. 24th Congress of the Polish Physiological Society “Physiology without limits”, Lublin, Poland 11-13th September 2008.
 40. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Lech Zwierzchowski, Eulalia Siadkowska, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Transcriptional profile of bovine skeletal muscle dependent on myostatin gene polymorphism. X Conference of the  Polish Society of Cell Biology, Olsztyn, Poland, 7-11th September 2008.
 41. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of beef breed bulls. XXV World Buiatrics Congress, Budapest, Hungary 6-11th July 2008.
 42. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Transcriptomic pattern of skeletal muscle of bulls with myostatin gene polymorphism. 3rd International Symposium on Animal Functional Genomics (ISAFG), Edinburgh, United Kingdom, 7-9th April 2008.
 43. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Wzorzec transkryptomiczny mięśni szkieletowych bydła o szybkim przyroście masy mięśniowej (Transcriptomic pattern of skeletal muscle in beef breed bulls). II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”, IGiHZ PAN, Jastrzębiec, 24-25 stycznia 2008.
 44. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Eulalia Siadkowska, Lech Zwierzchowski, Tomasz Motyl. Profil transkryptomiczny mięśni szkieletowych buhajków z polimorfizmem genu miostatyny (Transcriptomic pattern of skeletal muscles of bulls with myostatin gene polymorphism). II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”, IGiHZ PAN, Jastrzębiec, 24-25 stycznia 2008.
 45. Michał Jank, Małgorzata Budasz-Świderska, TOMASZ SADKOWSKI, Tomasz Motyl. Wpływ wyciszenia genu mstn i egzogennej miostatyny na stężenie różnych form tego białka w mioblastach mięśni szkieletowych (The influence of gene silencing and exogenous myostatin on concentration of its different kinds of proteins in myoblasts). II Sympozjum Etapowe Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”, IGiHZ PAN, Jastrzębiec, 24-25 stycznia 2008.
 46. Tomasz Motyl, Michał Jank, TOMASZ SADKOWSKI. The microarrays in physiology and pathology. EUROBIOTECH,I Międzynarodowa Konferencja oraz Targi „Biotechnologia w Rolnictwie”, Kraków, 25-27.04.2007.
 47. TOMASZ SADKOWSKI. Wpływ wieku i rasy na transkryptom mięśni szkieletowych bydła (wystąpienie ustne). Sesja sprawozdawcza z działalności naukowo-badawczej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w roku 2006, SGGW, Warszawa, 7 lutego 2007.
 48. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Zależne od rasy zmiany profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych bydła (wystąpienie ustne). I sympozjum etapowym Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”, IGiHZ PAN, Jastrzębiec, 25-26 stycznia 2007.
 49. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Jolanta Oprządek, Tomasz Motyl. Zależne od wieku zmiany profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych bydła (wystąpienie ustne). I sympozjum etapowym Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113/P06/2005 pt. „Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń”, IGiHZ PAN, Jastrzębiec, 25-26 stycznia 2007.
 50. Michał Jank, Wioletta Wieteska-Skrzeczyńska, Maja Pijet, Anna Pogorzelska, TOMASZ SADKOWSKI, Piotr Ostaszewski, Arkadiusz Orzechowski, Tomasz Motyl, The influence of probucol treatment on myostatin expression in normal and mdx mice (poster), Konferencja Naukowa: “Physiology without limits” Warszawa, Polska 14-16 września 2006 
 51. TOMASZ SADKOWSKI, Michał Jank, Tomasz Motyl, Age-dependent changes in bovine skeletal muscle transcriptomic profile (poster), Konferencja Naukowa: “Physiology without limits” Warszawa, Polska 14-16 września 2006 
 52. Michał Jank, Małgorzata Budasz-Świderska, TOMASZ SADKOWSKI, Tomasz Motyl, The influence of exogenous (recombinant) myostatin on TGFb1 and MSTN expression during proliferation and differentiation of C2C12 mouse myoblasts. COST Action 925: The importance of prenatal events for postnatal muscle growth in relation to the quality of muscle based foods, Konferancja Naukowa: "Comparative aspects of prenatal events on growth and meat/fish quality" Volos, Grecja 29-30 września, 2005. 
Realizowane granty/grants:
 1. Grant NCN nr 2012/05/B/NZ9/03327Wpływ bioaktywnych składników owoców mini kiwi (Actinidia arguta) na profil transkryptomiczny i miRNA oraz metabolizm lipidów w tkankach szczurów z indukowaną hipercholesterolemią, wykonawca, 203.02.20-2016.02.19
 2. Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697 - Wpływ kwasu beta-hydroksy-beta masłowego i gamma-oryzanolu na profil transkryptomiczny genów oraz ekspresję miRNA w hodowlach komórek pierwotnych mięśni szkieletowych konia, kierownik projektu, 2012.08.13-2015.08.12
 3. Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987 - Ekspresja miRNA w komórkach satelitowych mięśni szkieletowych oraz jej wpływ na proces miogenezy u buhajów ras bydła o różnej użytkowości, kierownik projektu, 2012.08.21-2015.08.20
 4. Grant NCN nr 2011/01/D/NZ9/07094 - Określenie profilu transkryptomicznego mięśni szkieletowych bydła w kontekście pozyskiwania wołowiny o wysokich właściwościach prozdrowotnych i odżywczych, główny wykonawca, 2011.12.16-2015.12.15
 5. Grant własny nr N N311 123538 
  Transkryptomiczne profile komórek satelitowych mięśni szkieletowych bydła, kierownik projektu.
 6. Grant promotorski nr 2 P06D 015 30: Profil transkryptomiczny komórek satelitowych mięśni szkieletowych bydła z polimorfizmem genu miostatyny – główny wykonawca. 
 7. Grant zamawiany nr PBZ-KBN-113/P06/2004: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń. Zadanie badawcze: Profil transkryptomiczny mięśni szkieletowych bydła o szybkim przyroście masy mięśniowej – wykonawca. 


Prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie: 
 1. Karolina Chodkowska praca doktorska, promotor pomocniczy (2019)
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 2. Katarzyna Antonina Szcześniak, praca doktorska, promotor pomocniczy
  Wpływ kwasu beta-hydroksy-betametylomasłowego lub gamma-oryzanolu na profil transkryptomiczny różnicujących się komórek satelitowych mięśni szkieletowych konia-badania in vitro (eng. Effect of beta-hydroxy-beta-methylbutyrate or gamma-oryzanol on transcriptomic profile in differentiating equine satellite cells –in vitro studies) (20.06.2017) 
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ5/05697
 3. Anna Ciecierska, praca doktorska, promotor pomocniczy
  Profil transkryptomiczny komórek satelitowych i dojrzałej tkanki mięśnia półścięgnistego u buhajów o różnej użytkowości (25.10.2016) 
  Grant nr N N311 123538
 4. Edyta Skonieczna, praca licencjacka, promotor
  Wpływ bioaktywnych substancji zawartych w mimi kiwi na ekspresję genów w wątrobie szczurów z indukowaną hipercholesterolemią (2016) 
  Grant NCN nr
  2012/05/B/NZ9/03327
 5. Magdalena Cieślak, praca licencjacka, promotor
  Ekspresja miRNA w proliferujących komórkach satelitowych izolowanych z mięśnia półścięgnistego ras bydła o różnej użytkowości (2016)
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 6. Edyta Przydatek, praca magisterska, promotor
  Wpływ zmian ekspresji miR-1, miR-133, mi- 145, miR-206 oraz miR-486 na proces różnicowania komórek satelitowych mięśni szkieletowych bydła (2015)
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 7. Edyta Przydatek, praca inżynierska, promotor - Ekspresja mikroRNA w różnicujących komórkach satelitowych mięsni szkieletowych oraz jej wpływ na proces miogenezy u buhajów ras bydła o różnej użytkowości (2014)
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
 8. Katarzyna Letachowicz, praca licencjacka, promotor - Wpływ miRNA na rozwój mięśni szkieletowych (2014)
  Grant NCN nr 2011/03/B/NZ9/03987
Inna działalność:
statystyka